Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Υπηρεσίες Μάρκετινγκ

Η ολοκληρωμένη εικόνα της επιχείρηση σας δημιουργείται με την ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης μέσω διαδικτυακών ενεργειών Marketing.

  • Αναπτύσσουμε & σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα σας
  • Αναλαμβάνουμε & σχεδιάζουμε διαφημιστικές καμπάνιες.
  • Υποστηρίζουμε την εταιρική σας παρουσία.
  • Διαμορφώνουμε την εικόνα της επιχείρησης σας.
  • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το Online Marketing και Social Media Plan της επιχείρηση σας.
  • Google Adwords